Procedura za povrat robe

Prema Zakonu o zaštiti potrošača BiH član 47. i Zakonu o zaštiti potrošača RS član 64. regulišu se dodatna prava i obaveze potrošača u slučaju raskida ugovora.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne djelatnosti), da odustane od ugovora u roku od 7 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Kontaktirajte nas putem emaila na adresu ([email protected]) za pokretanje procedure povrata robe i/ili sredstava. Nakon toga, potrebno je da pošaljete putem e-maila Zahtjev za odustanak od ugovora koja sadrži broj narudžbenice, šifru artikla koji se vraća, a ako se vrši povrat sredstava i broj fiskalnog računa na koji će se izvršiti povrat. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslana prodavaču putem e-maila.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na zamjenu za drugi proizvod ili na povrat novca. Povrat sredstava se kupcu vrši po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 7 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 7 dana od dana kada je poslao Zahtjev za odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Prilikom povrata robe obavezno je robu vratiti u ispravnom i nekorištenom stanju i originalnom neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni račun.

Po prijemu proizvoda, utvrdit će se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbit će se povrat sredstava u iznosu koji je kupac platio za vraćeni artikal i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema Zahtjeva o odustanku, a nakon prijema proizvoda.Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Ukoliko želite povrat novca, zahtjev o raskidu ugovora (uz obrazloženje) trebate poslati na email: [email protected] ili putem pošte na adresu Ferhadija 11, 71000 Sarajevo, telefon 033 262-335,  faks 033 220 359,  u gore navedenom roku (15 dana). Svi zahtjevi zaprimljeni u navedenom roku, će biti uzeti u razmatranje.

Procedura za povrat sredstava

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povrat novca ili na zamjenu za drugi proizvod. Povrat sredstava se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Prodavač je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. Povrat sredstava se može izvršiti samo ukoliko je kupac postupio po proceduri za povrat robe. Povrat sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, a povrat sredstava se vrši na isti način kao i što je primljen.

U slučaju vraćanja robe ili povrata sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, djelimično ili u cijelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Benetton Sarajevo Online shop je u obavezi da povrat izvrši isključivo putem kartičnog načina plaćanja. To znači da će banka na zahtjev prodavca obaviti povrat sredstava na račun korisnika kartice.

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Online prodavnici, koji je gore naveden, ne možete samoinicijativno mijenjati/zahtijevati povrat novca u maloprodajnom objekatu ili slati na adrese koje su navedene na računu/otpremnici.

Šta nije moguće vratiti/zamijeniti?

Iz higijenskih razloga, Benetton Sarajevo nije u mogućnosti vršiti povrat novca/zamjenu za drugi artikal za sljedeće:

  • ukoliko je higijenska oznaka uklonjena ili ako Benetton Sarajevo objektivno smatra da je artikal nošen (na drugačiji način od već navedenog)
  • ukoliko je uklonjena orginalna unutarnja i vanjska deklaracija
  • ukoliko je fizičko oštečenje artikla

Svakako, u slučaju nedostatka na artiklu tj. reklamacije, vrši se prijava reklamacije u skladu sa navedenom procedurom.

Reklamacije

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu [email protected] i opišete kakav problem imate.

Ako ste primili pošiljku i nakon otvaranja paketa ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu [email protected] i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim ili elektronskim putem, odgovorit ćemo na izjavljenu reklamaciju i obavijestit ćemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko nismo u mogućnosti da procijenimo opravdanost reklamacije, potražiti ćemo stručno mišljenje o opravdanosti zahtjeva od nadležnog instituta u Bosni i Hercegovini. Troškove vještačenja snosi Benetton Sarajevo Online Shop. Na osnovu rješenja nadležnog instituta izvršiti ćemo dalje korake. Ovo rješenje dostavlja se kupcu u elektronskoj formi.

Troškove vraćanja artikla snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

PREUZMITE ZAHTJEV ZA REKLAMACIJU OVDJE 

Procedura zamjene artikla

Ukoliko ste nakon prijema artikla ustanovili da želite da ga zamijenite za drugu veličinu ili drugi artikal iste ili veće cjenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila na adresu [email protected] Neophodno je da u tom trenutku imate pored sebe broj računa/otpremnice i da nam saopštite šifru artikla i veličinu koja bi Vam odgovarala.

Nakon toga, vrši se fizička provjera u maloprodajnom objektu da li  dostupna željena veličina, odnosno željeni artikal nakon čega dobijate instrukcije i objašnjenja procesa zamjene veličine za odgovarajuću, odnosno zamjena artikla za drugi.

Prilikom povrata robe obavezno je robu vratiti u ispravnom i nekorištenom stanju i originalnom neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni pisani fiskalni račun.

Po prijemu proizvoda, utvrdit će se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbit će se zamjena i proizvod će biti vraćen kupcu na njegov trošak.

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Online prodavnici, koji je gore naveden, ne možete samoinicijativno mijenjati u maloprodajnom objektu Benetton Sarajevo Poručeni artikal nije moguće mijenjati ukoliko je nošen.

Rok zamjene

Proceduru za zamjenu artikla kupac može da pokrene najkasnije u roku od 7 dana od prijema proizvoda. Nakon toga, rok za zamjenu veličine artikla je 7 dana od trenutka podnošenja zahtjeva od strane kupca, a nakon prijema proizvoda.

Troškovi isporuke

Troškove zamjene robe i novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

NAPOMENA:

Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste sa uslovima zamjene veličine artikla i zamjene artikla za drugi.

Odgovornost

Benetton Sarajevo zadržava pravo odustati od isporuke narudžbe ako postoji jasna ili očita greška u cijeni na web mjestu (npr. čini se da je cijena proizvoda previsoka ili preniska ili ako je cijena navedena kao 0 KM). U takvom slučaju Benetton Sarajevo će Vas bez odgode obavijestiti o pogrešci i obavijestiti Vas o ispravnoj cijeni.

Predmeti koji se prodaju na benettonsarajevo.ba  namijenjeni su samo fizičkim kupcima. Zabranjeno je svako štampanje, kopiranje, preuzimanje, pohranjivanje, prenošenje ili slične aktivnosti povezane s tekstovima i slikama predstavljenim na www.benettonsarajevo.ba u bilo koje druge svrhe bez prethodnog pismenog odobrenja Benetton Sarajevo

Benetton Sarajevo  nije odgovoran za bilo kakve pogreške u tekstovima ili slikama i odgovoran je samo za gubitak podataka, gubitak prihoda ili dobiti ili gubitak iz potraživanja trećih strana nastalih korištenjem web stranice ili bilo kojeg proizvoda ili usluge kupljenog od Benetton Sarajevo, ako je takav gubitak rezultat kršenja ovih uvjeta od strane  Benetton Sarajevo ili njegovog nemara, ali Benetton Sarajevo nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja nije predvidiva. Gubitak ili oštećenje mogu se predvidjeti ako su očigledna posljedica našeg kršenja ili ako su moguće posljedice prethodno razmotrene od strane Benetton Sarajevo prije sklapanja Ugovora. Benetton Sarajevo neće biti odgovoran za bilo kakvo kašnjenje u isporuci proizvoda u mjeri u kojo j je kašnjenje uzrokovano bilo kojim događajem izvan Benetton-ove razumne kontrole, uključujući, ali ne ograničavajući se na rat, poplavu, radne sporove, štrajkove, lock out, nerede, građanska buka, zlonamjerna šteta, vladine akcije i bilo koje druge slične događaje.

Iako je cilj Benetton Sarajevo tačno opisati predmete i slike na benettonsarajevo.ba, zbog niza faktora, poput korištenog internet preglednika ili postavki kontrasta na monitoru, mogu postojati manje razlike u boji između slika i stvarnih proizvoda. Benetton Sarajevo ne može biti odgovoran za razlike u boji zbog gore spomenutih faktora.

Benetton Sarajevo zadržava pravo zaustaviti upotrebu benettonsarajevo.ba u bilo kojem trenutku, na primjer, u postupcima održavanja računa.

Način podnošenja prigovora prodavaču

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača BiH, prigovor na kvalitetu naših usluga možete dostaviti u pisanom obliku na adresu: SMC d.o.o. , Ferhadija 11, 71000 Sarajevo ili putem email adrese na [email protected]

Saglasnost i izmjena uslova korištenja

Korištenje naših servisa podrazumijeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korištenja. Benetton Sarajevo se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve izmjene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj stranici i slanja e-mail obavještenja svim registrovanim korisnicima.

Ukoliko se odlučimo za izmjenu ili ažuriranje naših uslova korištenja, također ćemo ažurirati datum izmjene.

 

X
Add to cart